Sofia Theatre invites all foreign guests of Sofia
to enjoy Bulgarian theater with subtitles in English

The first performance with english subtitles in Sofia Theatre was the premiere of ANTIGONE by Jean Anouilh in September 2014. The occasion was the visit of the daughter of the great French playwright - Colombe Anouilh d’HArcourt.
Since then the team of Sofia Theatre has prepared subtitles for most of the repertoire because of the positive feedback and gratitude from foreign guests of the capital of Bulgaria.
“Our policy is to offer a good variety from the best of theatre classics and the most curious of contemporary theatre pieces to our spectators. We are guided by this also in our performances for foreigners. After ANTIGONE by Jean Anouilh, we included the THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME by Victor Hugo and ANNA KARENINA by Leo Tolstoy - classic and well-known stories, but played in an original way by Bulgarian artistic teams. Then we included “JUMP!” by Zdrava Kamenova - a Bulgarian play which tells a story about Sofia and how it has changed over the time. With this performance we allow foreignersto gain an intimate knowledge about the city of Sofia and Bulgarian dramaturgy,” says Iriney Konstantinov, the Director of Sofia Theatre.
In March 2018 will be the premiere of ZAKACHANE - a new Bulgarian documentary play, created on documented situations, dialogues and personal experiences of six people, indirectly connected through a network of common acquaintances. The director Neda Sokolovska works on this project. This will be the second Bulgarian play with English subtitles in Sofia Theatre. The topics include digital communication, alienation, addiction to the Internet and social networking as a cause of the increasingly difficult creation of sustainable relationships between people.
Currently the proposals for foreigners include also two brilliant American comedies - OLD SAYBROOK by Woody Allen and LAST OF THE RED HOT LOVERS by Neil Simon and also Tiramisu by the magnificent contemporary Polish author Joanna Ovsanko.
There is even a performance for children with English subtitles - the musical PETER PAN by Pierce Chatter Robinson over the work of J. M. Barrie. It is no less interesting for adults.
From January 2018 the following three performances will also be with English subtitles:
FRANKENSTEIN by Nick Dear on on Mary Shelley’s novel;
ALONSO by Stefan Vögel;
MARRIAGE by N. V. Gogol.
The program of Sofia Theatre can be found on the website http://sofiatheatre.eu/ (there is English version).
You can make reservation at
+359 878 927 521 so the team of Sofia Theatre provide you the best look on both - stage and subtitles.

 

 

 

Най-големият общински театър кани всички чуждестранни гости на София да се насладят на българското театрално изкуство
Началото на титрирането на представленията в Театър „София“ се поставя за премиерата на АНТИГОНА от Жан Ануи по повод гостуването на дъщерята на големият френски драматург - Коломб Ануи д’Аркур. Това се случва още през септември 2014 г.
Оттогава постепенно екипът на Театър „София“ подготвя титри за по-голямата част от своя репертоар, вследствие на положителните отзиви и благодарността на чуждестранните гости на столицата.
„В цялостната си репертоарна политика ние се стремим да предложим разнообразие на зрителите, най-доброто от театралната класика и най-любопитното от съвременния театър. Съответно и в предложенията си към чужденците се водехме от този стремеж. След „Антигона“ от Жан Ануи включихме „Парижката Света Богородица“ по Виктор Юго и „Анна Каренина“ по Л.Н.Толстой – класически и познати сюжети, но представени по оригинален начин от българските творчески екипи. После включихме „Скачай!“ от Здрава Каменова – българска пиеса, разказваща за София и как се е променила столицата ни във времето. С това представление даваме възможност на чужденците да опознаят по-добре София и българската драматургия“, разказва директорът на Театър „София“ Ириней Константинов.
„През март 2018 г. предстои премиерата на „Закачане“ - авторски спектакъл и нова българска документална пиеса, създадени върху документирани в продължение на няколко месеца ситуации, диалози и лични преживявания на шест души, индиректно свързани през мрежа от общи познати. Над този проект работи режисьорът Неда Соколовска. Това ще бъде втория титриран на английски език съвременен български спектакъл, който нямаме търпение да покажем на гостите от най-различни страни. „Закачане“ развива темата за дигиталното общуване, алиенацията, пристрастяването към Интернет и живота в социалните мрежи като причина за все по-трудното създаване на устойчиви взаимоотношения между хората.“, допълва Константинов
В момента предложенията за чужденците включват и две гениални американски комедии – Олд Сейбрук от Уди Алън и Последният страстен любовник от Нийл Саймън, а също и „Тирамису“ от една прекрасна съвременна полска авторка - Йоанна Овшанко.
Има дори детско представление с титри – мюзикълът Питър Пан, то е не по-малко интересно и за възрастните. В България има много смесени бракове и ако единият родител не говори съвсем добре български език – ето шанс да се наслади на театъра заедно с детето си.
От януари 2018 г. с титри вече ще бъдат и следните три спектакъла:
- ФРАНКЕНЩАЙН от Ник Диър по романа на Мери Шели, спектакъл на Стайко Мурджев;
- АЛОНСО от Щефан Фьогел, режисьор Марий Росен;
- ЖЕНИТБА от Н.В.Гогол, режисьор Елена Панайотова.
Програмата на Театър „София“ можете да следите в уебсайта http://sofiatheatre.eu/, който има и английска версия.
Всички тези представления с титри на английски език са чудесна възможност гостите в страната ни по повод Българското председателство на Съвета на Европейския съюз да видят класически и съвременни пиеси през погледа на българските творци и артисти.