love is folly banner varna
10 - copy - copy - copy - copy - copy - copy - copy
wfaf
10 - copy - copy - copy - copy - copy - copy
10 - copy - copy - copy - copy - copy
IEC
лебед
10 - copy - copy - copy - copy
10 - copy
previous arrow
next arrow

Publishing house City Info Guides launches a campaign „Bulgaria in four seasons“ on the occasion of its 31st birthday.

We want to put emphasis on the variety of tourism products in the field of historical heritage, contemporary culture and art, protected natural areas, spa, balneo and spa tourism.

We will be glad if you support us and join the campaign „Bulgaria in four seasons“ in our editions for Sofia, Varna and Burgas.

Издателство City Info Guides стартира кампания „България в четири сезона“ по случай 31- вия си рожден ден.

Искаме да поставим акцент върху разнообразието на туристическите продукти в областта на историческото наследство, съвременната култура и изкуство, защитени природни територии, спа, балнео и спа туризъм.

Ще се радваме да ни подкрепите и се включите в кампанията „4сезона България“ , в изданията ни за София, Варна и Бургас!